Nyheter

2012-02-13
Gapet utvecklar samverkan med anhörig/brukarorganisationer
Maria Wennersten har nu börjat jobba med oss på Gapet och en del av hennes uppdrag kommer att vara att utveckla samverkan med anhörig/brukarorganisationerna på det nationella planet. Syftet med detta är att genom samverkan med de nationella organisationerna, hjälpa Gapet-kommunerna med spridningsarbetet för att nå ut till fler anhöriga med information om Gapet.
2012-02-13
Gapet utställare på Vitalis 17-19 april
Gapet finns med som utställare vid Vitalismässan 17-19 april. Vi finns i monter B04:62, där vi gärna berättar mer om anhörigstöd på nätet och det stöd vi erbjuder våra kunder med spridning och arbetsmetoder.

Läs mer om Vitalismässan.
2012-02-13
Lärandeseminarier om Gapet i Jönköpings läns
I Jönköpings län arbetar kommuner sedan hösten 2011 med Gapet. Det var en enig region som tog beslutet att ansluta sig till Gapet och därmed erbjuda en webbaserad plattform för information, råd och stöd till anhöriga till äldre, funktionshindrade och långtidssjuka. Under året finns det två regionala projektledare och vi från Gapet är medarrangörer vid de tre Lärandeseminarier som syftar till erfarenhetsutbyte och mer kunskap om hur man arbetar med ett webbaserat anhörigstöd. Det första lärandeseminariet tog plats under januari i Jönköping, där deltagarna fick lyssna till föreläsningar samt arbeta med mätbara mål och spridningsplaner för att nå fler anhöriga.

Läs mer i pressmeddelandet från Region Jönköping.
2011-10-24
I Jönköpings län har samtliga 13 kommuner tagit beslutet att ansluta sig till Gapet.
Uppstart för kommunernas arbete med Gapet sker under hösten 2011.”Det är en enig region som nu tagit beslutet att ansluta sig till Gapet och därmed erbjuda en webbaserad plattform för information, råd och stöd till anhöriga till äldre, funktionshindrade och långtidssjuka. Samtliga socialchefer tillsammans med anhörigkonsulenterna i Jönköpings län är överens om att denna gemensamma satsning är en styrka för anhöriga, anhörigkonsulenter och annan personal inom kommuner och landsting.”

Läs mer i pressmeddelandet från Region Jönköping.
2011-10-15
Om Gapets bakgrund i TV4 nyhetsmorgon
Maria Cavalli, en av grundarna till Gapet, berättade om sin bakgrund som anhörig och Catherine Berglund som är anhörigkonsulent i Gapet-kommunen Danderyd berättade om kommuners stöd till anhöriga. Från TV4 Nyhetsmorgon på Anhörigdagen den 6/10-2011.
Se inslaget här
2011-10-15
Kom och prata med oss på de regionala mötesdagarna om anhörigfrågor i Malmö, Borås och Stockholm.
Gapet finns med som utställare den 20 oktober på Slagthuset i Malmö, den 3 november på Pulsen Konferens i Borås samt den 24 november i Södermalmskyrkan i Stockholm. Kom gärna och prata med oss! Vi berättar mer om hur en kommun genom ett anhörigstöd via nätet kan nå ut till fler anhöriga.

Läs mer i programmet på Nationellt kompetenscenter för Anhörigas hemsida.
2011-09-23
Gapet är utställare vid Socialchefsdagarna i Gävle 28/9-30/9.
Årets Socialchefsdagar äger rum i Gävle 28/9-30/9. Vi finns med som utställare.
Ni hittar oss i entrén, monter nr 4.

Läs mer här
2011-09-20
Gapet utställare vid ”En dag för anhöriga” 1 oktober i Stockholms Stadshus.
För tredje året i rad arrangeras En dag för anhöriga i Stockholms stadshus.

Läs mer här
2011-09-13
Nu finns Gapet i Kristinehamns kommun
Under september blev Kristinehamn den tredje kommunen i Värmland att erbjuda Gapet som en del att stödet till anhöriga.

Läs mer här